Tel: 0216 - 311 01 00 ( 3 hat ) | E-mail: info@genser.com.tr

Genser

Kalite Politikamız

Genser Genel Müh. Taah. A.Ş. mekanik ve elektriksel ekipmanların montaj, test ve       devreye alma işlerini taahhüt etmektedir. Şirket politikamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlara uygun olarak, profesyonel olarak eğitilmiş personelimizle, zamanında ve kaliteli olarak ürün ve hizmetlerimizi sunmaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için, GENSER;

  • Elektrik tesisat işlerini, bina kalitesinden kendi servis hizmetlerine kadar kontrol etme
  • Alt-yüklenici firmaların performanslarını kontrol edip değerlendirerek, alt-yüklenici hizmet kalitesini sağlamak
  • Hizmetlerimizin zamanında müşterilerimize teslim edilmesini sağlamak
  • Çalışanların bilgi ve becerilerini eğitimler yoluyla geliştirmek ve gerekli motivasyonu sağlamak
  • Müşteri haklarını korumak ve gizliliklerini muhafaza etmek
  • Ortaya çıkan sorunların köküne inerek, arkasındaki uyuşmazlıkları tespit etmek, aynı sorunla tekrar karşılaşıldığında sorunu kolay aşmak için gerekli değer arttırıcı çalışmaları yapmak


Yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştireceğini garanti etmektedir.

Kalite politikası ve hedefleri tüm GENSER çalışanları için zorunludur. Tüm çalışanlar kalite politikası ve bilinçlendirme programlarından haberdar edilmiştir. Bu doğrultuda tüm personelimiz müşteri gizliliğine ve dürüst çalışma prensiplerine riayet ederek hizmetlerimizi ortaya koyacaktır.

Go to top of page
Go to top of page